Геодезическая компания ООО ГеоСтар

Laadunvalvonta RAKENNUSTYÖT

Rakentamisen aikana usein ilmenevä monimutkainen ongelma on rakennustöiden laatu. Korkealaatuinen tulos edellyttää jatkuvaa laadunvalvontaa. Tässä tulee jatkuvasti valvoa valtionstandardien noudattamista rakentamisen geometristen parametrien tarkkuudessa, vastaavuutta valtion valvontaelinten asiakirjoihin ja muiden virastojen normatiivisiin asiakirjoihin, sekä noudattaa lisävaatimuksia, joita hankeasiakirjat saattavat edellyttää. Lisäksi kaikki vaatimukset riippuvat merkittävästi itse rakennuskohteen käyttötarkoituksesta ja erityispiirteistä. 
Näiden tehtävien ratkaisussa merkittävässä roolissa on maanmittaukseen perustuva tarkkuusvalvonta. Rakentamisen aikana toteutettava oikea-aikainen ja huipputarkka maanmittausarvio mahdollistaa poikkeavien arvojen havaitsemisen riittävän ajoissa, jonka ansiosta voidaan välttää rakennusvirheitä ja niistä myöhemmin johtuvia merkittäviä lisäkustannuksia. 
GEOSTAR-yhtiön käyttämän tekniikan ansiosta rakennustöiden aikana voidaan suorittaa huipputarkka ja operatiivinen valvonta.