Геодезическая компания ООО ГеоСтар

 

GEOSTAARIN ASIANTUNTIJAT TARJOAVAT SEURAAVAT ASIAT:


MITTAUS- JA RAKENNUSTYÖT

 • LAADUN JA RAKENTAMISEN VALVONTA

 • RAKENNUSKOHTEEN ALUSTUSTYÖT

 • RAKENNUKSEN SIJAINNIN MÄÄRITTÄMINEN MAASTOSSA

 • SÄHKÖ KAASU- JA VESIJOHTOVERKOSTOJEN SIJAINNIN KARTOITUS

 • MASSOJEN LASKENTA

 • RAKENNUKSEN EDISTYMISEN TARKASTUKSET

 • TULOSTEN DOKUMETOINTI GRAAVISESTI

 • PIIROSTEN LAATIMEN JA VIRALLISTAMINEN

 • NOUDATTAA ANNETUJA LAKEJA JA MÄÄRÄYKSIÄ


RAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONTA

 • VALVOTAAN VALTIONSTANDARDIEN NOUDATTAMISTA MITTOJEN PARAMETRIEN TARKKUUDELLA.

 • NOUDATTAA KAIKKIEN ERI VIRASTOJEN LISÄVAATIMUKSIA JA ASIAKIRJOJA.

 • ERITYISETI VALVOA RAKENTEIDEN TARKUUSSIJAINTIA.

 • SIJAINTIEN POIKKEAVUUKSIEN ILMOITTAMINEN AJOISSA , ELIMINOIDEN VIRHEELLISEN RAKENTEEN TAI RAKENNELMAN.


MITTAUKSEN SEURANTA PONTITUKSEN AIKANA

GEOSTAR KÄYTTÄÄ SEURAAVA MENETTELYÄ :

 • ASENNAMME HEIJASTAVAT MITTAUSMERKIT 6-15 M VÄLILLÄ

 • SEURATAAN SÄÄNNÖLLISETI TAKYMETRILLÄ PYSTY- JA VAAKASIJAINTIA

 • MITATAAN TULOKSET:

MITATAAN TULOKSET:

 • PONTTIEN JA PONTTAUSTUENNAN SIJOITUKSEN MÄÄRITTELY
 • MONTUN PONTTAUSTUENNAN KORKEUSARVOT
 • PONTTAUKSEN KALTEVUUDEN MÄÄRITTELY

JULKISIVUKUVAT

 • LAADIMME 3- ULOITTEISET JULKISIVUKUVAT
 • HAVAINNOLLISTAMME RAKENTEEN SIJAINNIN, KOON JA KORKEUSERKINNÄT ÄÄRIVIIVOINA 
 • EPÄSÄÄNNÖLLISET YKSITYISKOHDAT MERKITÄÄN ERIKSEEN
 • KAAVIOIT TOIMITETAAN SÄHKÖISESÄ MUODOSSA (AutoCAD)
 • PAPERIKOPIOINA ASIAKKAAN HALUAMASSA MITTAKAAVASSA

KOHTEEN TAI ALUEEN HALLINTA

YHTIÖMME TARJOAA SEURAAVIA TOIMENPITEITÄ:

 • KOHTEIDEN KAAVOITUS
 • ALUEKOHTAINEN HALLINTA
 • KOHTEEN INVENTOINTI
 • UUSIEN KOHTEIDEN LUOMINEN JA VANHOJEN JÄRJESTELY ASIANMUKAISIKSI
 • ASIAKIRJOJEN VALMISTELU JA REKISTERÖINTI MAAREKISTERIIN